Korbrollen unten Bosch Siemens,         buw2-10552